דילוג לתוכן העיקרי

עלון אור ההליכות - טבת התשע"ה

עלון "אור ההליכות" לחודש טבת, מיסודה של הליכות עם ישראל

בעלון:    
דברי מו"ר הגאון הרב רצון ערוסי יצ"ו "אהבת הבורא והאדם"
"שושנת העמקים" הספד על מרת שושנה צדוק ע"ה ב"ר מוּסֵה (משה) בדיחי זצ"ל מאת הרב רצון ערוסי יצ"ו
"שעבוד הרוח והחומר" מאת הרב ד"ר אדיר דחוח-הלוי יצ"ו
"עוצמתה של האמת", במדור "אור המורה" מאת הרב ד"ר חננאל סרי יצ"ו