דילוג לתוכן העיקרי

עלון אור ההליכות - אלול התשע"ד

עלון "אור ההליכות" לחודש אלול, מיסודה של הליכות עם ישראל.
בעלון:  
דברי מו"ר הגאון הרב רצון ערוסי יצ"ו  "חזון שנת השמיטה האידיאלי"
סיכום כנס ירחי כלה קיץ במלון לביא
"אין אמת כאמיתתו", במדור "אור המורה" מאת הרב ד"ר חננאל סרי יצ"ו
"לכו ונשובה אל ה'" מאת הרב אליקים צדוק יצ"ו