דילוג לתוכן העיקרי

עלון אור ההליכות - תמוז התשע"ד

עלון "אור ההליכות" לחודש תמוז, מיסודה של הליכות עם ישראל.
בעלון:  
דברי מו"ר הגאון הרב רצון ערוסי יצ"ו  "המתירנות זרע הפורענות"
"הרב טוביה צדוק" מאת הרב אליקים צדוק יצ"ו
"גלילת ס"ת קודם ההפטרה" מאת הרב נהוראי יהב יצ"ו
"בכל דרכיך דעהו", במדור "אור המורה" מאת הרב ד"ר חננאל סרי יצ"ו
"יום המוכן לפורענות" - עיון בדברי הרמב"ם מאת ר' אליהו נגר יצ"ו
לזכר ר' חיים עמראני ז"ל מאת ר' טוב צדוק יצ"ו