עלון אור ההליכות - סיוון התשע"ג

עלון "אור ההליכות" לחודש אייר, מיסודה של הליכות עם ישראל.
בעלון: דברי מו"ר הגאון הרב רצון ערוסי יצ"ו בנושא "יסודות לחברה מתוקנת ובריאה"
"האם ישנם דברים שעדיף לא לדעת", במדור "אור המורה" מאת הרב ד"ר חננאל סרי יצ"ו
במדור ההלכה "גילוי דעת בשעת מקח" מאת הדיין הרב ערן בגריש יצ"ו.
תאריך: 
07/05/13 כ"ז אייר התשע"ג
x

Audio Playlist