עלון אור ההליכות - אלול התשס"ט

העלון לחודש אלול - חודש הרחמים והסליחות
מו"ר הרב רצון ערוסי יצ"ו - התשובה כמצווה והבטחה.
פרופ' חיים גמליאל יצ"ו - רפואת הרמב"ם במבחן המדע בין זמננו - רפואת טחורים.
הרב זכריה בן שלמה יצ"ו - אור הרפואה - מקומה של תומכת לידה - דולה.
פנינים מ'מורה הנבוכים'- מה גורם לייחודו של חודש הרחמים ושל עשרת ימי תשובה - הרב חננאל סרי יצ"ו.
חפש במסכתות גאונים - ה'ארץ' בתפסיר רס"ג לתורה - ד"ר ירון סרי.
שאל את הרב - בעניין סליחות ותשובה.

תאריך: 
30/08/09 ט' אלול התשס"ט
x

Audio Playlist