דילוג לתוכן העיקרי

עלון אור ההליכות - אלול התשע"ה

סגולת השופר וקולותיו מאת מו"ר הרה"ג רצון ערוסי שליט"א

הפרוזבול מאת הרב יחיאל עטרי הי"ו

התשובה ועיקריה מאת הרב עידו פכטר יצ"ו

מה  בין "לא תנחשו" לסימן טוב? הרב ד"ר חננאל סרי יצ"ו

מדוע נסדרה מסכת אבות בסוף סדר נזיקין? הרב ד"ר אדיר דחוח הלוי יצ"ו