דילוג לתוכן העיקרי

שירה בכלי לאחר החורבן וקריעה על ראיית בית מקדש והכותל המערבי

בנושאים:
א. איסור נגינה בכלי זמר
ב. איסור שירה על היין
ג. הקריעה על ערי יהודה וירושלים
ד. דיני הכותל (למרן הרה"ג עובדיה יוסף זצ"ל)

מקורות: גמרא, סוטה, מח, א גיטין, ז, א מועד קטן, כו, א-ב
רמב"ם הלכות תעניות