דילוג לתוכן העיקרי

זכייה בספר עבור החברותא

ראובן מגיע מוקדם לבית מדרש בו יש רק שתי גמרות חדשות וכמה ישנות אלא שבקומה שנייה נמצא בית מדרש עם כמה גמרות ישנות. ראובן פותח גמרא חדשה עבורו וגם תופס השני עבור שמעון החברותא. הגיעו עוד אברכים ותפסו שאר הגמרות הישנות בקומה ראשונה ובינתיים שמעון עדיין לא הגיע. לוי מגיע וכבר אין גמרות למטה רק הישנות למעלה — האם מותר ללוי לקחת הגמרא שכבר פתח ראובן עבור שמעון בטענה שאין זכים לאדם במקום שחב לאחרים (כי לוי רוצה הגמרא החדשה וטוען שזה נקרא חוב שילך למעלה וגם יקח גמרא ישנה). והאם כשמגיע שמעון רשאי הוא לתפוס הגמרא החדשה חזרה מלוי בטענה שכבר ראובן זכה בו עבורו?

Subscribe to בין אדם לחברו