דילוג לתוכן העיקרי

כלי שיר בזמן הזה

א. מדוע סומכים על הדעות שאין איסור לשמוע הקלטה של כלי שיר והרי ממה שכת"ר ,,וכל כלי שיר" משמע גם בהקלטה?
ב. האם ראוי לסמוך על זה?
ג. האם בחולו שלמועד, ראשי חדשים, חתונה, יום העצמאות ויום ירושלם וכדומה יהיה מותר לשמוע כלי שיר (אפילו אמיתיים)?

רחיצת ידיים בתענית בימי הקורונה

א) האם בימינו מותר לנוהגים כרמב"ם להקפיד שלאחר עשיית צרכים בבית הכסא ביוה"כ ובט"ב שנרחוץ את הידים, אפלו לא נטנפו הידים באופן הנראה לעין, הואיל והיום עם התפתחות תחום המיקרוביולוגיה מכירים שרחיצת הידים עם מים נחוץ למניעת החלאים?

ב) בעידן הקורונה האם מותר גם לרחוץ ידים כדרך שמקפידים בימי החול בתדירות יתר כמו שעושים לאחר שנכנסים לבנין מהרחוב וכיוצ"ב?

 

Subscribe to תענית