דילוג לתוכן העיקרי

זמן קריאת שמע בערבית

שלום לכבוד הרב
איך לכתחילה צריך לנהוג בדעת רבנו בעניין ק"ש של ערבית?
...האם צריך לקרוא ק"ש מיד בצאת הכוכבים כמו שכתוב בגמ (דעת חכמים) כדי שלא יהא אדם בא מן השדה בערב ואומר אלך לביתי?
?או שלכתחילה סובר רבנו כרבן גמליאל שאפשר עד עלות השחר

תודה רבה

האם מותר למתפלל לזוז ממקומו לפני חזרת הש"צ?

שלום לכבוד הרב
לשון רבנו פרק ט הלכה ג
יפסיע שלוש פסיעות לאחוריו ויעמוד במקום שהגיע אליו בעת יפסיע
?האם כוונת רבנו שאחרי שגומר תפילתו לא יזוז בשעה שמחכה לחזרת הש"צ
תודה רבה ושנה טובה

תפילת נדבה ותשלומין

!שלום לכבוד הרב
שלחתי שאלה זו בעבר רק לא פירטתי מספיק
(האם אדם שהתעורר מאוחר או שגג או שהיה אנוס ועבר זמן תפילת שחרית (4 שעות אחרי עלות השחר
?האם יכול עד חצות היום להתפלל תפילת נדבה ואז לא יהיה לו צורך בתפילת תשלומין
?או שיהיה לו צורך בתשלומין אבל ראשי להתפלל תפילת נדבה
?או שיתפלל רק תפילת תשלומין
!תודה רבה

Subscribe to תפילה וקריאת התורה