דילוג לתוכן העיקרי

זמן קריאת שמע בערבית

שלום לכבוד הרב
איך לכתחילה צריך לנהוג בדעת רבנו בעניין ק"ש של ערבית?
...האם צריך לקרוא ק"ש מיד בצאת הכוכבים כמו שכתוב בגמ (דעת חכמים) כדי שלא יהא אדם בא מן השדה בערב ואומר אלך לביתי?
?או שלכתחילה סובר רבנו כרבן גמליאל שאפשר עד עלות השחר

תודה רבה

Subscribe to תפילה וקריאת התורה