דילוג לתוכן העיקרי

אין לעבור ליד המתפלל

שאלה

שלום לכבוד הרב
מה הדין לגבי ההלכה אין לעבור או לשבת בתוך 4 אמותיו של המתפלל
('האם אופן שכן יהיה מותר לעבור? (לאחריו לצדדיו וכו
תודה רבה

תשובה

שלום רב,

מדברי רבנו הרמב"ם (תפילה ה, ו) ניתן לדייק שמותר לעבור מצידי המתפלל ומאחוריו,
וכן מפורש בדברי מרן השו"ע (או"ח קב, ד), וראה במשנ"ב שם (ס"ק יז) שהזהר מחמיר מצידיו.