דילוג לתוכן העיקרי

האם רשאי האבל בשבעת ימי אבלו להתפלל בבית הכנסת ביום ט' באב?