דילוג לתוכן העיקרי

מהי משמעות חומרת האיסור על האבל לצאת מבית אבלו כל שבעת הימים?