דילוג לתוכן העיקרי

האם מי שחלפה למעלה משנה מיום שילדה פטורה מלצום ביום י'ז בתמוז וביום ט' באב?