שאלות ותשובות

שלום הרב.
1. מדוע מטבילים כלי אוכל שנקנו מגוי? האם גם משום לא תחנם?
2. ראיתי בספר תשובות הרב יוסף קאפח שהקונה כלי מיהודי שקנה מגוי, מעיקר הדין לא חייב להטביל. האם משמעות הדבר שבימינו שרוב הכלים נקנים ברשתות או חנויות כלים של יהודים, מעיקר הדין אין צורך להטביל ובודאי גם אם מחמירים, אין לברך?

שו"ת |

שלום לכבוד הרב
האם צריך לעשות את כל המאמצים כדי לשחרר את הצעירה האסורה ברוסיה, משום פדיון שבויים
או שנאמר, כיוון שהיא החזיקה או סחרה בסמים אסורים, נאמר שראוי שתרצה את ענשה למען יראו וייראו?
(השאלה לשם דיון בלבד)
תודה רבה

שו"ת |

שלום לכבוד הרב

רבנו בהלכות אישות פרק י"א הלכה י"ב כותב: "...ובועל פני עדים..."

ואחר כך בפרק י"ד הלכה ט"ז כותב: "...אסור לבעול בפני כל בריה" 

כיצד ניתן ליישב סתירה זו לכאורה 

תודה רבה

שו"ת |

שלום עליך רבינו ומורנו
בסעודת שבת קורה שבעת אכילת המרק הילדים לא מעוניינים בחלק מהירקות(פסולת)
ולכן הם מעבירים את הירק שלא טעים להם למישהו אחר
האם יש בכך איסור ברירה ?
האם חלק שהוא פסולת לאחד והוא מפרידו/בוררו על מנת לתת לאחר עובר על איסור ברירה ?
האם עדיף שאותו אדם שחפץ באותו ירק הוא יבקש לקבל את הירק ?

ברוך תהיה

שו"ת |

שלום לכבוד הרב

האם נכון הדבר שחזן או עולה לתורה חייב להתעטף בטלית עד שתכסה את מרפקיו? 
או שמספיק עיטוף רגיל על השכמות והראש? 
 

תודה רבה

שו"ת |

שלום וברכה!
א. אם קניתי דיסק של זמר מסויים מותר לי להוריד את השירים לפלאפון?
ב. אם כן מותר לי להעביר אותם לחבר? כמו שאני יכול לתת לו את הדיסק במתנה?
ג. האם אני יכול לקנות דיסק עם חבר וכל אחד יוכל להוריד לפלאפון שלו את השירים?
ד. אם כן, האם אני יכול למכור למישהו חלקים בדיסק על מנת שיכול לשמוע גם? אם כן איפה הגבול?

שו"ת |

לכבוד מהר"ר ערוסי כנהר שלום!

שו"ת |

שלום לכבוד הרב !
האם אבל על אימו או אביו בתוך 12 חודש יכול להיות בעל תוקע?
בנוסף, עד מתי נהוג בעדתינו לומר קדיש יתום עד סוף חודש 11 או כל 12 החודשים?

תודה לכבוד תורתו.

שו"ת |

אנחנו לומדים את הסוגיה עכשיו של שינה צורתו, ועל פי מה שלמדנו ברמב"ם, הבנו שכל גדר שינה צורתו, שיוריד אותו ברכת שהכל, הוא רק במצב שהדבר הופך ממש לנוזל. אבל כל עוד הוא מוצק, גם עם רוסק הרבה, ישאר בברכתו הראשונה. ודין קמח הוא מכיוון שאין רגילות האנשים לאכול קמח. שאלה ראשונה האם ההבנה הזו נכונה לדעת מנהג תימן?

שו"ת |

שלום לכבוד הרב שליט"א
במאכלות אסורות פרק י"ז סעיף י"ג כותב הרמב"ם לגבי אפיית פת שמספיק שהיהודי ידליק את האש והפת לא תחשב בישולי גויים.
האם דבר זה נכון לדעת הרמב"ם גם לגבי שאר תבשילים או שבשאר תבשילים צריך התערבות ממשית של היהודי בבישול ? וכדברי השו"ע בניגוד לדעת הרמ"א

שו"ת |
x

Audio Playlist