שאלות ותשובות

יורנו רבנו,
האם הטעם היחיד לערבית מוקדמת הסמוכה למנחה הוא אך ורק בגלל הטעם שהיו מתפללים בשדות ולא רצו לחזור בחשיכה ולא הייתה אפשרות להתכנס שוב לערבית ולכן הסמיכו אותה למנחה, ואז יוצא שהיום שמתפללים תמיד במקום יישוב ויש חשמל וניתן בקלות להתכנס לערבית ההיתר להתפלל ערבית מוקדם פחות מצווה מן המובחר?
האם גם היום יש את החשש שאם אנשים יתפזרו אחרי מנחה הם לא יתכנסו שנית לערבית ולכן ניתן לסמוך את הערבית למנחה?

שו"ת |

יורנו רבנו,
חזן אשר בזמן שהתחילו כבר להזכיר גשמים אבל עוד לא לשאול גשמים אמר בחזרת הש"ץ "ברך עלינו" במקום לומר "ברכנו" ולא תיקנו אותו עד שסיים כל התפילה,האם יצאו ידי חובה?
בתודה ובברכה

שו"ת |

שלום וברכה!
האם עדיף תפילין מעור בהמה דקה שהשי"ן שלהנעשה ביד על פני תפילין מעור בהמה גסה שהכל נעשה בלחץ?
והאם עשיית התפילין מכמה חתיכות מורידה מערכם של-תפילין?

שו"ת |

א. האם לפי רבנו ציצית צריכה קשירה לשמה?
ב. אם כן, האם צריך להגיד 'לשם מצוות ציצית' או שמספיקה הידיעה שלי שזה לציצית?
ג. מותר להחליף את החוט שאיתו קושרים את החוליות? כלומר קושר חוליה עם חוט וקושר עוד חוליה עם חוט אחר מהכנף.
ד. הכנתי ציצית וכשסיימתי לקשור 7 חוליות מהמתיחה נקרע החוט, אז שיחררתי כמה חוליות בשביל שיהיה מספיק ארוך לשני שליש ולקחתי חוט אחר מהכנף וסיימתי איתו את השבע חוליות, האם עשיתי כדין?

שו"ת |

יורינו רבינו,
נסיתי למצוא תשובות לגבי יחס הרמבם לניסים ולא מצאתי תשובות מספקות. לפי דעת הרמבם החידוש בנס הוא שלא מדובר בהתערבות רצונית של הקב"ה אלא שזה כבר תוכנן והוטבע מראש בבריאה, אבל איך פתרנו את בעית חידוש הרצון, כי אז נשאל על רגע הבריאה עצמו שבו לכאורה היה רצון אלוהי וממה נפשך אם הרצון התעורר היום או אז בשעת הבריאה.

שו"ת |

לכבוד הרה"ג שליט"א,
לפי שיטת הרמב"ם שמעשה בראשית הוא בכלל חלק ה"תלמוד" (כמבואר בפ"א מהל' ת"ת) האם נאמר שכן הוא כיום? האם לפי זה כשאני בא ללמוד איזה ספר מדע צריך לברך ברכת התורה?! פשוט לכאורה שלא, אבל מה ההסבר בזה?
בכבוד,

שו"ת |

שיטת מורי היא נגד הפלפול אך לעומת זאת אומר שמי שלא לומד בעיון מקור מבזה את אותו ת"ח.
אותי מה שלמדו זה שללמוד בעיון זה להתפלפל.
מהו ההבדל בין עיון לפלפול? ואיך לומדים בעיון בלי להתפלפל?
אשמח שהרב יסביר לי כי אני לא הצלחתי להבין איך ללמוד..

שו"ת |

שלום וברכה!
הרב ענה לי שאם שני אנשים קנו דיסק ביחד הם רשאים להעביר את השירים לפלאפון אך צריכים לשבור את הדיסק.
מה יהיה הדין כאשר אבי קנה דיסק, האם אני ואחי יכולים להעביר אתה השירים לפלאפון ולהשאיר את הדיסק קיים מכיוון שבאוטו שלנו יש רק מקום לדיסקים?

שו"ת |

שלום וברכה יש בידי מנגינה נאה מאוד ללא מילים, של כינורות וכד’, שנוצרה ע”י אורגן (סינטיסייזר). יש לי אוזן מוזיקלית, ואני שם לב שבמהלך השיר מדי פעם למשך כמה שניות השתמש היוצר בקולות מקהלה מלאכותיים שמובנים באורגן. הקולות הללו כמעט ‘נבלעים’ בתוך הצלילים אבל אפשר להרגיש אותם. האם מותר לשמוע את המגינה מצד קול באשה ערוה?

שו"ת |

שלום הרב.
מאימתי מבקשים גשמים עפ"י הרמב"ם?

שו"ת |
x

Audio Playlist