דילוג לתוכן העיקרי

האם מקדישים שיעור לעילוי נשמה רק לעילוי נשמת מת או גם אפשר לאדם שבחיים?

תשובה

לפי רבנו, אין לימוד תורה של מישהו מעלה נשמתו של נפטר ולא של אדם חי.

אבל אם אדם חי עובד וסייע ללומד ללמוד תורה, יש לו זכות כמסייע לדבר מצווה בלימוד תורה.

אם הבן לומד תורה, זכות היא לאביו הנפטר, שהרי גידלו והביאו לעולם, אבל כל זה גלוי וידוע לה' בעת דינו של האדם, ולא שמוסיף והולך.

וכן מי שתרם כסף כדי לעודד לימוד תורה ואותו תורם נפטר, הרי זכות היא לאותו אדם, ובשעת דינו ה' שיודע הכל שוקל כל זכויותיו שהן מכח תרומתו.