דילוג לתוכן העיקרי

חיישן אזעקה שלא נוטרל לפני שבת

שאלה

שלום, שכחנו לנטרל חיישן של אזעקה בשבת. החיישן עושה 'דינג דונג' קטן כאשר אדם עובר כנגדו בשביל הכניסה לחצר (הצליל בתוך הבית). למעשה קפצתי כל פעם מהחומה, אך אחד מהמשפחה הלך בשביל בשבת. מה הדין במקרה זה?

תשובה

מאחר והם אנוסים, הרי זה פסיק רישא דרבנן, דלא ניחא ליה, ומותר בדיעבד ובשעת דוחק כזו.