דילוג לתוכן העיקרי

עץ פרי שגדל במרפסת+אדם בתום לב שקטף תפוזים

שאלה

1 עץ פרי שגדל במרפסת בית בקומה גבוהה. האם דינו לאכילה תרומות ומעשרות כעץ הגדל בגינה רגילה?

2 אדם בתום לב קטף תפוזים מגינה והסביר לבעל הגינה שהשנה שנת שמיטה והפירות הפקר ומותר. לקחם לביתו עישרם בירך ואכל. משנודע לו שהתפוזים עדיין לא הפקר, איך עליו לנהוג כלפי בעל הגינה ובתפוזים שנותרו בביתו ?

תשובה

1 אם העץ בתוך מרפסת מקורה ושיש לה קירות מסביב, אין דין שמיטה חל עליה ומתר לזרוע ולקטוף ולאכול אפילו בלי קדושת שביעית. ותרומות ומעשרות מדרבנן בשנים רגילות, אבל בשנת השמיטה אין תרו"מ ומאחר ואין דין שמיטה חל עליה, גדולים אלה אינם הפקר, ויפריש תרו"מ מדרבנן בלי ברכה, רק לחומרא, ויפריש מעשר עני.

2 תפוזים אלו נחנטו בששית, ודינם כשישית ואינם הפקר, והנוטל מהם הוא גזלן, ויש להחזיר מה שנטל, או ישלם דמיהן ויש להפריש תרו"מ מעשר עני.