דילוג לתוכן העיקרי

לימוד להניח תפילין בשבת

שאלה

האם מותר כבוד הרב ללמד ילד להניח תפילין בשבת ולפתוח אותם ולהראות מעשית לילד להניח תפילין בשבת ?

תשובה

עלינו לדעת, שלפי רבנו, אין איסור להניח תפילין בשבת, אך אין מניחים בגלל שהשבת עצמה היא אות.

רק בלילה אסור להניח תפילין.

ולכן לפי רבנו, אין התפילין מוקצה מחמת איסור, ומותר לטלטלו לצורך לימוד, אך יש לעשות זאת בצינעא, כי רבים יתמהו על זאת.