דילוג לתוכן העיקרי

שאלות שונות

שאלה

1 אדם שונא ללא מעצורים ומוציא דיבתו של חברו ולא חוזר בו. פשוט כמו מכה את רעהו בסתר. האם לא מצווה במותו לקיים סעודת משתה?

2 אני נמצא בשליחות בקהיהל אשכנזית. הבן שלי עבר את גיל 12 ובגלל חוסר במניין אמרו לו שיוכל להשלים מניין אם יחזיק חומש. מה מנהג תימן בנידון והאם זה בעיה?

תשובה

1 חלילה. יש להתאבל עליו. כי אינו נמנה על המומרים והמשומדים שאין מתאבלים עליהם, ואפשר שהרהר תשובה סמוך למותו.

2 כל עוד לא הגיע לגיל 13 ויום אחד אינו יכול להשים מניין, גם אם יחזיק ספר תורה ולא רק חומש. ואין לך להצטרף למניין כזה.