דילוג לתוכן העיקרי

ראיתי חלק קטן ממתפללי בית הכנסת הבלדי שמכינים תפילין קודם לעיטוף בציצית . מניין המנהג ומה מקורו.

תשובה

הציצית מצווה תדירה יותר מתפילין, כי מתעטפים בטלית גם בשבתות ובימים טובים, לא כן בתפילין.

לכן מרן פסק שיש להקדים הציצית.

אבל התפילין היא מצווה יותר מקודשת מציצית, ולפי הרמב"ם, כשיש שתי מצוות, אחת תדירה ופחות מקודשת, והתפילין מקודשת יותר, ופחות תדירה, שבמקרה כזה איזה מהם שירצה יקדים.

ואותו אחד שראית אותו מקדים את התפילין מסתמך על הרמב"ם.