דילוג לתוכן העיקרי

אכילה ושתייה לפני המגילה

שאלה

הבנתי שצריכים לשמוע את המגילההורק אח"כ לאכול.
הקריאה לנשים היא שעה אחרי הגברים.
האם מותר לנשים ששומעות מגילה שעה אחרי הצום לאכול בסיום הצום ורק אז לשמוע מגילה?

תשובה

מותר לנשים לאכול ולשתות מיד עם צאת הכוכבים.
הגברים אכן ממשיכים עד אחרי קריאת המגילה.
אבל מי שאינו יכול להחזיק מעמד, הרי לפני קריאת המגילה רשאי הוא לשתות, כי כבר יצאו הכוכבים ואח"כ לשמוע מקרא מגילה.