דילוג לתוכן העיקרי

האם יוצאים ידי חובה בקריאת המגילה בזום?

תשובה

אין יוצאים ידי חובה, רק אם השומע קורא במגילה כשרה, כל שהוא שומע מהקורא בזום ממגילה כשרה.
גם אישה חייבת בקריאת מגילה כמו איש, וגם איש וגם אשה אין יוצאים ידי חובת מקרא מגילה ע"י זום.