דילוג לתוכן העיקרי

האם יין נחשב למנה במשלוח המנות"?

שאלה

מה הסברה שמשקה לא ייחשב למנה, לפי שית הרמב"ם, ובמיוחד כשמדובר על יין?

תשובה

לעולם המשקה טפל למאכל, ואפילו יין.
אין שמחה אלא בבשר ויין, אבל היין טפל לבשר.
משלוח מנות צריך להיות שני סוגי מאכל.

image credit: scott-warman unsplash