דילוג לתוכן העיקרי

בר מצווה לילד שנולד בשנה מעוברת

שאלה

א ילד שנולד בי"ג אדר א' בשנה מעוברת. השנה יוצאת בשנה פשוטה יש לו בר מצווה - מה דין לגביו כגדול, שבט ותחילת אדר או סוף אדר?
ב מה דין חיובו לגבי תענית באותו יום?

תשובה

הואיל והשנה אינה מעוברת, הרי שלידתו בי"ג אדר א', הוא כאילו נולד בי"ג בשבט בשנה בלתי מעוברת,
ולכן בי"ג באדר השנה הוא חייב בתענית אסתר, אם הוא בריא.