דילוג לתוכן העיקרי

מזבח יהושע בן נון

שאלה

האם למזבח יהושע בן נון יש מעמד הלכתי?
האם יש תוקף לזיהוי ארכיאולוגי לקיים מעמד דתי לאתר?
כיצד היחס ההלכתי למזבחות לאחר תקנת חכמים שאין מקריבין בבמות, שהרי גם אסור לשוברן מדין לא תעשון כן לה' אלהיכם?
כיצד להתייחס לשתיקה של הממסד והציבור הדתי להרס שנעשה באתר ע"י פלסתינאים שהציגו עצמם בריאיונות כצאצאי הכנענים?

תשובה

אין לאותם מקומות קדושה הלכתית, חוץ מהר הבית, שקדושתו קדושת עולם, ואפילו בחורבנו.
אבל יש חשיבות ארכאולוגית, היסטורית, דתית ולאומית לשימור אתר זה, ואסור לתת לאויבינו לשכתב את ההיסטוריה של עמנו ובמיוחד בארצנו.

קרדיט תמונה: Elad Tzur wikimedia