דילוג לתוכן העיקרי

קריאת המגילה לסומא

שאלה

ציבור ששמע קריאת מגילה,
כולם יצאו ידי חובה,
נשאר סומא (עיוור),
האם מישהו שיצא ידי חובתו –
יכול לקרוא לו את המגילה
ולברך לסומא?

תשובה

לענ"ד ההלכה כדעת הפוסקים שפוטרים סומא ואילם ממקרא מגילה, כי המצווה מקרא מגילה מתוך הכתב ולכן הסומא יכול לקרוא רק בעל פה, ואין זו קריאה. והאילם אינו יכול לקרוא, רק לשמוע. אולם לפוסקים שמחייבים סומא במגילה, חייב רק בשמיעת מגילה ולא בקריאת מגילה, כי אין קוראים המגילה בעל פה, רק מתוך המגילה הכשרה. ולכן הוא בודאי אינו מברך על מקרא מגילה, ואין מי שכבר יצא ידי חובתו במקרא מגילה מברך עבורו, כי אין לו חיוב לא בקריאה ולא בברכה על הקריאה, רק חיוב שמיעה.
לדעתנו, אילם פטור, כי המצוה מקרא מגילה, והוא אינו יכול לקרוא, ואנוס רחמנא פטריה.
וסומא פטור ממקרא מגילה, כי צריך לקרוא מתוך הכתב, והוא אינו יכול לקרוא מתוך הכתב, ואנוס רחמנא פטריה.
אך יש סוברים שמישהו יקרא להם, בלי ברכה.