דילוג לתוכן העיקרי

פסול למלכות

שאלה

"ואין מעמידין מלך.... ולא בורסי.... ומשיעשה במלאכה מאלו יום אחד נפסל"
גם אם הוא עשה לעצמו לא בתור עבודה? כלומר אם לא עבד בזה אלא עשה לעצמו בבית?

תשובה

כל זה כדי שהמלך לא יתבזה בעיני ההמון.