דילוג לתוכן העיקרי

למה נמנו בני יהודה ער ואונן במנין היורדים למצרים

תשובה

יש אומרים כדי להשלים מספר שבעים נפשות.