דילוג לתוכן העיקרי

רוחב הרצועות

שאלה

מהו הרוחב הקטן ביותר לרוחב הרצועות במ"מ?
רבנו כותב על הרוחב של הרצועות "כְּ" כלומר בערך, אז עד כמה צריך לדייק? מ"מ או שניים פחות מאורך שעורה נפסול אפי' בדיעבד?
אם עשיתי רצועות ברוחב הכי קטן ולכתחילאי ובחלק קטן בו נהיה צר יותר, כל הרצועה תיפסל?
רבנו לא כותב שפחות מאורך שעורה פסול, האם אפשר לדייק מזה שאורך שעורה זה הלכתחילה אבל בדיעבד גם פחות יהיה כשר?

תשובה

שלום רב,

מלשון רבנו: "רצועה של עור רחבה כאורך השעורה, ואם הייתה רחבה מזה השיעור כשרה", נראה ברור שבפחות מרוחב זה פסולה.

והיות שאורך השעורה הוא חצי אצבע (ס"ת ט, ט) הרי שיש להקפיד על רצועות ברוחב 1 ס"מ לכל אורכן.