דילוג לתוכן העיקרי

אמירה לגוי בשבת באיסור דרבנן ובפסיק רישא דניחא ליה

שאלה

לכבוד מו"ר הי"ו

למדתי שנורות מסוג לד הנפוצות בימינו אינן נחשבות לאש ממש כמו נורות הליבון של פעם ולכן איסור הדלקתן בשבת הוא איסור דרבנן ולא דאורייתא. שאלתי היא האם במקרה שבו נפסק החשמל בבית ויש לבני הבית צער כי בית שרוי בעלטה בשבת, יהיה מותר לומר לגוי להרים את המפסק הראשי בארון החשמל כאשר ידוע לבעל הבית שמלבד התאורה יופעלו גם יתר מכשירי החשמל בבית שאיסורם מדאורייתא כגון פלטה חשמלית וכיו"ב כך שאולי יהיה ניתן לומר שיש כאן פסיק רישיה שאינו חל על הגוי ממילא לענ"ד אבל מאידך גיסא הדבר נוח לו לבעל הבית

בתודה ובברכת בריאות איתנה
 

תשובה

אם כל המערכות לד, מותר לומר לגוי להפעיל את המפסק, לצורך מצווה או צורך גדול,
אך לא כשיש גם איסור דאוריתא,
ואם יש חולה בבית או ילדים קטנים מאוד, מותר.