דילוג לתוכן העיקרי

שאלות שונות4

שאלה

1 מעשר עננס שנקטף בסוף חודש חשוון תשפ"א, דינו כמו שיח ומעשר עני?

2 שלמה המלך כותב באשת חיל: סדין עשתה ותמכור וחגור נתנה לכנעני. מה הפירוש?

3 הראב"ע בפירושו ל'השתחויה' המוזכרת בפרשה שלנו "בראשית כ"ג ז' "והישתחו לעם הארץ", כתב "והשתחויה שישוח ראשו וזה משפט הנותן שבח לאחר וגם משה השתחוה לחותנו". לעומת זאת רבנו הורה שהשתחויה היא פישוט ידיים ורגליים. האם עלינו להבין שיש שני פרושים להשתחויה אחד לאדם אחר לאחר לה'?

תשובה

1 כיוון שלא הגיע ט"ו בשבט, הננס הוא אילן, ושנת המעשרות של האילנות הם מט"ו בשבט עד ט"ו בשבט. ולכן השנה שלו כעת היא חמישית ויפריש מעשר שני. ויש מי שאומר שאננס הוא אדמה ויפריש מעשר עני.

2 נשים יקרות חרוצות, שות חיל, שארגו סדינים או רקמו, ומכרו לסוחרים (כנעני-סוחר), כדי לסייע בפרנסת הבית, כך אמהותינו נהגו, לבד עבודות הבית. מי ייתן לנו חליפתן, מי ייתן לנו תמורתן. אשריהן ואשרי חלקן.

3 אכן יש שתי משמעויות. השתחויה בהל' תפילה היא פישוט ידיים ורגליים, והשתחויה במקרא יש והיא במשמעות קידה של כבוד איש לרעהו או לאיש מכובד.