דילוג לתוכן העיקרי

עניית אמן על ברכה לא ברורה

שאלה

שלום וברכה
אדם שמע את חברו\ש"צ אומר ברכה מרחוק, ולקראת הסוף, חברו אמר את המילים בצורה לא ברורה, אך הוא ראה שמי שקרוב לחבר עונה אמן.
האם במקרה כזה חיב לענות אמן או שאסור לענות אמן?

הרמב"ם כתב שמי ששמע את חברו מברך חיב לענות אמן, אך כאן לא שמעתי מהם המילים בדיוק שאמר החבר, אך אני יודע שהוא בעיקרון אומר ברכה...
תודה רבה

תשובה

אם הם בבית כנסת, יכול הוא לענות אמן יחד עם כלל הציבור, כי באופן כללי כל אחד יודע מה הן הברכות שהש"ץ אומר, אף שיש ואינו שומע את הברכה. אבל בנסיבות פרטיות, בבית וכיו"ב, אין לענות אמן, אם לא שמע את הברכה.