שאלות שונות

שאלה: 

1 האם מותר להתפלל או לתת מי שבירך בביהכנ"ס לרפואת מנהיג נוצרי שנראה שהוא טוב לישראל?

2 איך צריך להתנהג בחזרת הש''ץ? האם צריך לעמוד דוקא לכיוון התפילה, כמו בתפילת עמידה? האם כאשר הש''ץ מגיע לקדושה צריך לפסוע למקום בו התפלל? והאם צריך לכרוע יחד עם הש''ץ בברכת אבות ובהודאה בסוף?

3 שמעתי שיעור של מארי שלימד על למי זכות קדימה בתפישת חנייה בחניון ציבורי. לדוגמה: ראובן מתכוון לצאת מחניה לאחר שסיים את עסוקיו, בדרך למקום החניה ראה את שמעון שמחפש מקום חניה והורה לו לבוא בעקבותיו כדי שיחנה במקומו, כשהגיעו למקום החניה ניתב שם לוי עם רכבו ממתין, ומארי פסק שמהדין זכות ראשונים ללוי, וזה אכן מובן משום שלראובן אין שום חזקה על החניה. אך מהו הדין בחניה ששמים שם מטבעות לזמן החניה, וראובן שם 10 ש"ח ונותרו לו עוד 4 ש"ח לזמן החניה, משום שלא השתמש בכל זמן החניה. האם אז יש צד לומר שיש חזקה לראובן בחניה ויכול לקבוע מי יחנה במקומו?

4 אם הטלית מספיק גדולה ויש בה שיעור בכדי שיתעטף בו קטן היוצא לבדו לשוק גם כשהיא מקופלת אז עדיין אסור לברך עליה כשהיא מקופלת?

5 מרק שבושל בסיר  בשרי שעברו עליו עשרים וארבע שעות לפחות לאחר ששותים את המרק הנ''ל האם אפשר לשתות חלב לאחר מכן או יש צורך להמתין כמה זמן?

6 האם יש עניין להמתין שנה למכירת הירושה?

7 האם אח מאומץ רשאי לתבוע ירושה מהוריו ?   

 

תשובה: 

1 מותר, אם מפורסם הוא כחסיד אומות העולם.

2 יש לעמוד לכיוון התפילה כמו בתפילת העמיד,ה כן נהגו אבותינו. אין צורך לחזור ולכרוע עם הש"ץ בברכת אבות, ודי בשחייה קלה במודים דרבנן, וכשהש"ץ מגיע לקדושה יכול הוא לפסוע למקום בו התפלל.

3 יש לו אולי זכות לזכות את חברו רק לעוד 4 ש"ח חנייה, אבל לגבי ההמשך, זה שקדם והמתין, זכה להיות אחרי החונה, שאמור להתפנות, כשירצה, או כשישלם זמן חנייתו, כי כל הקודם זוכה. כאמור, ספק אם לראובן זכות חנייה לסך 10 ש"ח, אם זכות זו ניתנת להעברה למישהו אחר.

4 השאלה לא ברורה, אם כוונתך לטלית גדולה, הרי מותר לקפלה ולהתעטף בה כשהיא מקופלת ולברך עליה. ואם כוונתך שהטלית היא קטנה, אך יש בה כשיעור שיתעטף בו קטן היוצא לשוק, הרי מבחינה מעשית לא יוכל לקפלה ולהתעטף בה כשהיא מקופלת.

5 אם המרק לא היה בשרי כלל ועיקר, ואם הסיר הבשרי היה נקי משומני בשר, מותר לשתות חלב אחרי ששתה מהמרק האסור, כי הוא בלוע רק טעם פגום של בשר.

6 אין שום חובה בדין להמתין שנה למכירת הירושה, כי אם יש יורשים במצוקה, מצווה לחלצם ע"י היורשים. אם אין ליורשים מצוקה, והם מעוניינים להיפגש אחים ואחיות וצאצאיהם בבית הוריהם המנוחים, יש בזה ברכה לליכוד המשפחה ולהמשך שמירת המורשת.

7 אח מאומץ אינו יורש על פי דין תורה אלא אם כן הוריו המאמצים ציינו בצוואה לתת לו ירושה. אבל לפי חוק הירושות, בן מאומץ יורש.

תאריך: 
15/10/20 כ"ז תשרי התשפ"א
תגיות: 
x

Audio Playlist