דילוג לתוכן העיקרי

אבלות

שאלה

שלום וברכה לכבוד הרב,
. כמה שאלות במחילה מכבודך

1. האם יש הבדל לעניין כיסוי המת בעפר בין האבלים עצמם לבין שאר המשתתפים? יצא לראות כמה פעמים שאמרו שלאבלים אסור לכסות..

2. לגבי "מאן דקפיד.." , האם מי שמקפיד לכאורה וחושש לעין הרע או לעניין פתיחת פה לשטן וכו, האם לשיטת רבינו, הקב"ה כן קבלן הביצועים שלו, הרי אנו אומרים שאין מה לחשוש והקב"ה לא קבלן הביצועים של כמה שאנו מדברים. אז מה לגבי מי שמקפיד, ההשגחה אליו משתנה?!

3. לגבי מזוזה, אני גר בדירת גן עם חצר אחורית שבסופה יש שער אחורי לרשות הרבים. הבנתי שאני צריך לשים את המזוזה מימין הכניסה לבית "כאדם הבא מן נדרך". שאלתי היא איפה לקבוע אותה בדיוק כיוון שמדובר בויטרינה גדולה, ובחלל הפתח עצמו אי אפשר לקבעה כי יש את המסילות של התריסים. האם ניתן לקבוע אותה על הקיר שנמצא קצת לפני חללק הפתח? ומה הדין אם קיר זה הוא נמוך כך שלא מגיע לשליש עליון של מזוזת הפתח?

תודה רבה. ומחילה על האריכות.

תשובה

א מבחינת הדין אין הבדל.

ב דברי חז"ל מאן דקפיד קפדינן בהדיה. לא ה' מקפיד. אלא אנו מורי ההוראה, מתחשבים בקפידתו ובחששו ומורים לו לחשוש, כדי שלא יפגע בגין הקפדתו שלו.

ג אולי אם תצרף שרטוט אבין את שאלתך.