דילוג לתוכן העיקרי

האם רשאים אבלים לשבת על כסאות רגילים

שאלה

שכן מארי כותב בהל' אבל פ"ד, הע' ט, שכיום ניתן לןשבת על מיטה רגילה ולאו דווקא כפויה

תשובה

מורת לשבת על מיטה שגובהה פחות מ 3 טפחים, וכן בכיסא שגובהו פחות מ 3 טפחים