איזה בית כנסת להעדיף

שאלה: 

נניח ויש אפשרות ללכת לאחת מבתי כנסת הר"מ להתפלל  שחרית ומוסף

איזו מהן יש לו להעדיף ?

א.     בית כנסת שבו יש ש"צ ירא שמים בתכלית וקולו ערב ומדקדק בקלה כבחמורה ,כמו כן ישנו תוקע בן ארבע עשרה אשר מכוון ותוקע וכל השומע תקיעותיו מודה שהן כשרות.  

ב.     בית כנסת שבו יש ש"צ פחות ירא שמים וקולו פחות ערב וקצת אינו מדקדק בקלה כבחמורה , כמו כן ישנו תוקע ותיק ומנוסה תוקע לעילא ולעילא  ומכוון כל הכוונות.                                                         

תשובה: 

בגמרא נאמר, שאם במקום אחד יש רק תוקע, ובמקום שני יש רק יודע להתפלל (כי בימיהם היו מתפללים על פה),

ילך לשמוע קול שופר, כי זו מצווה מן התורה, ואילו נוסח התפילה מדרבנן.

השנה, התקיעות ביום שני של רה"ש, שהן מדרבנן, ולכן יש להעדיף את ביה"כ שיש בה שליח ציבור ירא שמים באמת, וקולו ערב, אע"פ שהתוקע בן 14, כיון שתקיעותיו כשרות, זה וזה עלו בידו.

תאריך: 
21/09/20 ג' תשרי התשפ"א
תגיות: 
x

Audio Playlist