שמיעת קול שופר לאישה

שאלה: 
בת אשכנז שנשואה לתימני,
וכיום נוהגת כמנהג התימנים,
האם צריכה לשמוע קול שופר לפי מנהג התימנים או רק לפי האשכנזים?
 
תשובה: 

אישה פטורה לשמוע קול שופר. זו מצוות עשה שהזמן גרמא. ולכן כל שרוצה לשמוע קולות השופר, יישר כוחה, וכל קולות שתשמע - אשריה.

תאריך: 
20/09/20 ב' תשרי התשפ"א
תגיות: 
x

Audio Playlist