סדר התפילה לראש חודש

שאלה: 

שלום לכבוד הרב
מדוע כתוב בלוח שנה של הליכות עם ישראל בסוף הלוח בפסקים ודינים
?שבראש חודש אומרים סדר היום לאחר מוסף
"הרי רבנו כותב במפורש בהלכות תפילה פרק ט הלכה יד "בראשי חדשים ובחולו של מועד אומר סדר קדושה קודם תפילת מוסף
תודה רבה

תשובה: 

עיין בדברי רבנו, הוצאת מכו מש"ה, שהנוסח המקורי והאמתי בדברי רבנו, בראשי חדשים ובחול של מועד, אמר סדר היום אחר תפילת מוסף.

תאריך: 
18/09/20 כ"ט אלול התש"פ
תגיות: 
x

Audio Playlist