קיצור תפילות רה"ש תשפ"א בשל מגבלות הקורונה

שאלה: 

האם ניתן לבקש מהרב הנחיות לגבי התפילות של ראש השנה?

האם יש דברים שאפשר להוריד בתפילה ומה חייב להשאיר?

 

תשובה: 

בשל מגבלות הקורונה, קיצור התפילות לרה"ש תשפ"א כדלקמן:

  1. תפילת שחרית ומוסף, תפילה אחת, בלי לחש ואח"כ חזרה.
  2. אין לומר את הפיוטים, שלפני התקיעות, רק דברי הרמב"ם, אע"פ שתקיעת שופר, ברכות ותקיעות, ואשרי העם, תהלה לדוד ומוסף.
  3. אין לומר דברי כיבושין.
  4. יש לתקוע במוסף רק עשרה קולות.
  5. מניין ראשון פטור מתקיעות שאחרי המוסף.
  6. אין לוותר על התרגום, יש לקרוא ולתרגם יפה ובזריזות.
  7. שהתוקע יתקע ליד חלון, כשפי השופר לחלל האוויר החיצון, ואם אי אפשר לנהוג כן, שישים מסכה על פי השופר.
  8. אם התוקע לא הצליח לתקוע, שיתקע מישהו אחר בשופר אחר.

וה' יכתבנו כולנו בספר החיים ובספר הזיכרון ובספר בריאות, ויזכנו לעבוד בשמחה ובטוב לבב.

 

תאריך: 
17/09/20 כ"ח אלול התש"פ
תגיות: 
x

Audio Playlist