סוכות בחמסין

שאלה: 

במזג אויר שרבי כמו בימים האחרונים, האם ישבו בסוכה או פטורים?

תשובה: 

ככל שהחום בלתי נסבל - פטורים.

אבל ככל שניתן להפעיל מזגן - חייבים, כי הסוכה צריכה להיות בגדר "תשבו כעין תדורו". כלומר, הסוכה תהיה ראויה לישיבה ולשינה וכיו"ב.

אם לא נאמר כן, שצריך להניח מזג בסוכה, כפי שנוהג בביתו, נצטרך לומר, שאין לקבוע סוכה כשיש חום גבוה מאוד, כמו שקובע סוכה במקום שיש יתושים וצרעין שברכתו באותה סוכה לבטלה.

תאריך: 
09/09/20 כ' אלול התש"פ
תגיות: 
x

Audio Playlist