דילוג לתוכן העיקרי

נסיעה לאומן

שאלה

כל מי שיוצא לאומן דורש אל המתים. ולצערנו, גם מעדת תימן נוהרים לאומן, איך ניתן להוכיח את בני עדתינו?

תשובה

אם מבקשים מהרב נחמן בקשות, לפי רבינו, אסור מדין דורש אל המתים.

אך אם מתפללים שם שחרית, מנחה וערבית וכיו"ב, אין איסוד דורש אל המתים.