י"ג מידות של רחמים

שאלה: 

יש לנו מניין של ביכנ"ס שמעורב תימני עם ספרדים, חלק מהתימנים שאמי וחלק בלדי.

נהיה ויכוח בנושא מנהג העמידה בי"ג מידות של רחמים.

אני אמרתי שלא נהגו. אין הלכה. זה מנהג.

ואני יודע שמנהג לפעמים זה יותר להלכה.

השאלה שלי: מה ידוע מהרמב"ם והשו"ע, בתמצית, מהיכן נובע ואיך נוהג ק"ק תימן.

כל זה בשביל השלום, ומאחר שחלק יושבים וחלק עומדים וזה לא יפה ולא מכובד.

לכן רוצה פסיקה של הרב בעניין

 

תשובה: 

אצל הבלדי אין עומדים בי"ג מידות של רחמים.

לא כן אצל השאמי ואצל הספרדים.

והואיל ומדובר בציבור מעורב, יש לנהוג אחרי מנהג הרוב.

 

תאריך: 
06/09/20 י"ז אלול התש"פ
תגיות: 
x

Audio Playlist