מחיצות בבית הכנסת

שאלה: 

שלום וברכה
לאחרונה התפללתי בבתי כנסיות שחילקו אותם לאורך (ויש כאלה שחילקו גם לרוחב) במחיצות לכל ארכן
יש לציין שהמחיצות מורכבות מעץ/מתכת/ניילון עבה,
כאשר הן מתוחות מגובה הארץ עד למעלה מקומת איש (בערך 2 מטרים), ולכל אורך החלל (ויש שעשו בהם פתחים בקצוות למעבר)
והינן יציבות בד"כ ואינן נעות ונדות ברוח מצויה וכדומה.
(ואח"כ ראיתי שגם בכותל המערבי חילקו כך למעין תאים תאים)

שאלתי היא עפ"י דעת הרב (כפי מה שהבנתי) שאין לצרף מתפללים משני חדרי תפילה שונים למניין, וא"כ האם בנד"ד מצטרפים:
א. כאשר ישנם 5 מצד זה של המחיצה ו5 מצד זה (באותו חלל של ביהכנ"ס כאמור) האם מצטרפים למניין עשרה,
ב. כאשר ישנם עשרה בכל צד האם צריכים שליח ציבור נפרד לתפילת שמונה עשרה (בקול רם או לחש וחזרה)
ג. כאשר 10 בצד זה ו5 בצד זה האם החמישה כמתפללים יחיד.

בתודה

תשובה: 

אם מדובר במחיצות שיוצרות ריבועים, אין מתפללים בריבוע אחד, שהוא פחות מעשרה, מצטרפים למתפללים בריבוע השני, שגם הם פחות מעשרה, כדי להיות מניין לפי הרמב"ם.

אבל אם יש בכל ריבוע עשרה, וכולם רואים את כולם, וכולם שומעים את כולם, נראה שש"ץ אחד לשני הריבועים.

תאריך: 
27/08/20 ז' אלול התש"פ
תגיות: 
x

Audio Playlist