דילוג לתוכן העיקרי

שאלות שונות

שאלה

1 איך נהג מארי ואבותינו בחליצת תפילין לפני מוסף בר"ח, האם קיפלו אותם או הניחו על השולחן ואחרי מוסף קיפלו?

2 עובד שאין באפשרותו להתפלל בנץ בגלל גויים מסביב ואין תנאים להתפלל, באיזו שעה הוא יוכל לברך על התפילין והטלית באיזור השפלה?

3 האם מותר בשבת למעוך תפוחי אדמה מבושלים לצורך פירה בכלי זה?

 

תשובה

1 מארי נהג לחלוץ תפילין גם בר"ח אחרי מוסף, והללו שחולצים לפני מוסף מניחים את התפילין בצד עד סיום תפילת מוסף ואח"כ מקפלים אותם, וכך יש לנהוג.

2 יקרא ק"ש בהנץ ואת התפילה יותר מאוחר, ובלבד שיהיה בתוך זמן תפילה, כלומר עד ארבע שעות.

3 כן. אין זה בגדר טוחן, ולא לש.