דילוג לתוכן העיקרי

חלב אחרי מרק בשרי

שאלה

שלום רב לרב
להלן שאלה ששאלו את הרב ובהמשכה תשובת הרב ממנה:
עולה כי הרב מתיר לאכול מאכלי חלב אחר מרק בשרי
אודה לרב אם עניין זה יובהר

שאלה

האם מותר לאכול תבשיל של חלב אחר תבשיל של בשר או צריך להמתין שש שעות. כגון אם אכלתי ביצים מהחמין או תפוח אדמה שנתבשל אם בשר וכו׳.
תשובה:

כל תבשיל שנתבשל עם בשר, נקי מבשר ממש, אין צריך להמתין אחריו, כדי לאכול אחריו תבשיל חלבי.
http://net-sah.org/faq/27900

תשובה

כל שפרסמתי בעבר בעניין זה היה בבחינת הלכה ואין מורין כן. אבל מארי אוסר ולפי הוראתו יש לנהוג. אף שהטעם של רבינו של איסור אכילת חלב אחרי בשר, בגלל בשר שבין השיניים, וטעם זה לא קיים במרק ולא בתבשיל שנתבשל בבשר, ונקי מבשר, אבל מארי כתב שלא חילקו.