דילוג לתוכן העיקרי

חלב אחרי מרק בשרי/ חליטת כבד

שאלה

שלום רב לרב.
א. בשיעור המאלף בנושא החליטה, ציין הרב, כי לשיטת הרב קאפח זצ"ל, אסור לאכול דברי חלב אחרי שתיית מרק בשרי אפילו אין בו חתיכות בשר כלל.
דבר זה סותר את תשובותיך בהזדמנוית שונות המורות להתיר.
איך ניתן להסביר את הסתירות?.

ב.באותו שיעור לימד הרב כי ניתן לחלוט את הכבד ולבשלו בלא צלייה.
האם זאת ניתן לעשות היום?

בברכה

תשובה

א. גם בתשובותי לא התרתי, אלא כתבתי שהיא הלכה ואין מורין כן. בשיעור התייחסתי לתשובה של מארי זצ"ל, שהיא ייחודית מאוד, שלמרות שטעמו של רבנו בעניין איסור חלב אחרי בשר בגלל בשר שבין השיניים, ובמרק בשרי אין חשש כזה, בכל זאת אסור. זהו חידוש גדול.

ב. בימינו רק צולים את הכבד.