דילוג לתוכן העיקרי

שאלות שונות

שאלה

שלום לכבוד הרב
?מה דין פירות ערלה שנפלו מהעץ האם ניתן לזרוק אותם
?האם יש איסור להוציא ציפור מכלוב בשבת וכיוצא בזה
?האם מותר להתפלל מהמרפסת שבביתי כאשר יש עשרה למטה
?מארי הורה ליטול ידיים בברכה לפני כל תפילה
?אם יש ברז שהמים ממנו דרך צינור יורדים לאדמה מותר להשתמש בברז זה בשבת
תודה רבה

תשובה

א. פירות ערלה יש לקבור.

ב. אסור לטלטל ביד בעל חיים בשבת.

ג. אם יש עשרה למטה, והוא בבית שומע אותה תפילה ומתפלל עמם, יש לו שכר כאילו מתפלל עם היבור, לא כמתפלל בציבור.

ד. אין לפתוח ברז מים בשבת, כשהמים מגיעים לאדמה שיש בה זרעים.